Danh mục Tổ chức

Văn bản Sở GD

Công khai ngân sách năm 2012

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 07 Tháng 2 2012

Thông báo về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. Tải về tại đây!


Chỉ thị của Sở

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 07 Tháng 2 2012

Chỉ thị của Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Tải về tại đây!


 

Cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 07 Tháng 2 2012

Công văn về việc tham gia cuộc thi "Cải cách thủ tục hành chính", tải về tại đây !


 

Lịch thi HSG lớp 12

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 07 Tháng 2 2012

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, 12

NĂM HỌC 2011-2012

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI

Địa điểm thi chọn HSG lớp 9

Ngày thi

16/02/2012

Hội Đồng

Trường THPT

Trần Phú

Trường THPT chuyên

Lê Quý Đôn

Buổi sáng

+ Toán

+ Ngữ văn

+Vật lí

+ Lịch sử

Buổi chiều

+ Hóa học

+ Tiếng Anh

+ Tiếng Pháp

+ Tiếng Nhật

+ Sinh học

+ Địa lí

Địa điểm thi chọn HSG lớp 9

Hội đồng thi: THPT chuyên Lê Quý Đôn

Ngày thi

17/02/2012

Sáng

+ Tin học

Địa điểm thi chọn HSG lớp 12

Hội đồng thi: Phan Châu Trinh

(tất cả các môn thi)

Ngày thi

16/02/2012

Buổi sáng

Toán, Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Hóa học

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lí, Tin học

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu làm bài thi lúc 8 giờ, thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7 giờ.
- Buổi chiều bắt đầu làm bài thi lúc 14 giờ, thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 13 giờ 00 phút.


 

Công văn hướng dẫn tham gia cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning"

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 07 Tháng 2 2012

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  213 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ                                   Đà Nẵng,  ngày 06 tháng 02 năm 2012
V/v hướng dẫn tham gia cuộc thi
“Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”
năm học 2011-2012   

Kính gửi:    - Trưởng phòng GD&ĐT;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDTX-KTTH-HN&DN.

Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Công văn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012; Quyết định số 6552/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học tham gia Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning” năm học 2011-2012. Nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia dự thi
Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm gồm: giáo viên dạy các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm GDTX thành phố, Trung tâm GDTX-KTTH-HN&DN.
Các nội dung chi tiết xem tại website của cuộc thi:
http://thi-baigiang.moet.gov.vn
2. Yêu cầu về sản phẩm và đăng ký tham gia cuộc thi
(xem trong file Thể lệ cuộc thi đính kèm, tải file này tại đây)
3. Thời gian và hình thức nộp sản phẩm
- Tổng hợp danh sách sản phẩm tham gia dự thi của đơn vị gửi về Sở GD&ĐT (phòng CNTT-KT&KĐ nhận) trước ngày 30/7/2012 để Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT.
- Thời gian đăng ký tham gia: trước ngày 30/7/2012 qua địa chỉ e-mail của cuộc thi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: đến hết ngày 30/8/2012 (theo dấu bưu điện).
- Sản phẩm dự thi phải được đóng gói và gửi về Ban tổ chức cuộc thi: Xem chi tiết trong phần hướng dẫn trên website cuộc thi. Sản phẩm dự thi để trong phong bì dán kín, phía ngoài ghi tên cá nhân hoặc nhóm dự thi và thành phần hồ sơ có bên trong.
- Nơi nhận sản phẩm dự thi:
a) Chuyển phát bưu điện:
Trên phong bì có ghi “Sản phẩm dự thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2011-2012”.
Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Số 30/18 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
b) Qua e-mail: Bài dự thi có thể được nén và gửi thêm mang tính bổ sung theo địa chỉ e-mail cuộc thi: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. với chủ đề (subject) của thư điện tử là “Nộp bài e-Learning: tên sản phẩm”,... nội dung chi tiết xem trong Thể lệ cuộc thi.
4. Triển khai thực hiện
- Các đơn vị trường học phổ biến rộng rãi Thể lệ và các nội dung liên quan đến cuộc thi cho tất cả giáo viên như:
+ Thông tin của cuộc thi được công bố công khai trên website của cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn.
+ E-mail của Ban Tổ chức cuộc thi: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
+ Địa chỉ tải tài liệu, phần mềm: http://edu.net.vn/media
- Các đơn vị trường học niêm yết các văn bản và Thể lệ cuộc thi tại phòng Hội đồng để giáo viên tiện nghiên cứu, theo dõi.
- Tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia cuộc thi.

Cục CNTT tổ chức tư vấn, góp ý, kiểm thử sản phẩm và hỗ trợ về công nghệ làm sản phẩm; cung cấp phần mềm (nếu có).
Địa chỉ e-mail tư vấn, giải đáp: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc thì liên hệ Phòng CNTT-KT&KĐ (Sở GD&ĐT) qua địa chỉ e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc hệ thống văn bản điều hành để được hướng dẫn.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức triển khai thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;                                                                   
- Lãnh đạo Sở;                                     
- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐCLGD.                                    

Lê Trung Chinh


 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

Trang 6 trong tổng số 7

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay652
mod_vvisit_counterHôm qua349
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác