Danh mục Tổ chức

Lịch tuần 47 năm học 2007 - 2008 (07/07/2008)

PDF.InEmail

Lịch tuần 47 (từ ngày 07/7/2008 đến 13/7/2008) có một số tin đáng chú ý sau:

- Thứ Hai (07/7): Giao ban đầu tuần;

- Thứ Ba (08/7): Họp các Trưởng điểm, thư ký rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh

- Thứ Tư (09/7): Xét hết thời gian tập sự tháng 7/2008

- Thứ Sáu (11/7): Họp BCH Đảng uỷ mở rộng

- Thứ Bảy (12/7): Thi TN môn chuyên ngành lớp C4-QLNL

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 (07/7)

7h30

P.HA

Giao ban đầu tuần

Ô.Hiệp

TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

9h00

P.HA

Họp giao ban dự án JICA

Ô.Hiệp

Dự án

Chuyên gia JICA, phó ban QLDA, các trưởng nhóm Dự án, thư ký; Ô.Thái Anh, Ô.Vụ, Bà Nam, Ô.Điệp, Ô.Lập, Ô.Đức

10h00

P.HA

Họp giao ban ACT

Ô.Hiệp

ACT

GĐ, Phó GĐ, các trưởng phòng ACT

13h00

ĐL Bắc Kạn, Thái Nguyên

Làm việc tại Điện lực Bắc Kạn, Thái Nguyên

Ô.Hiếu

ĐTTC

ĐTTC

14h00

C.202

Họp Ban thường vụ Công đoàn trường

Ô.Bình

Ô.Minh

Các thành viên của Ban

Thứ 3 (08/7)

8h00

CS2

Làm việc tại CS2

Ô.Hiệp

TCCB KHTC, QLKH

10h00

CS2

Giao ban tiến độ kỹ thuật Xưởng THCN

Ô.Hiệp

QLXD

Tư vấn, Nhà thầu, Tổ QLXD, QTĐS

14h00

A.203

Họp các trưởng điểm, thư ký rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh

Ô.Hiệp

ĐT

HĐTS, Trưởng điểm, thư ký, ban CSVC, KHTC

Thứ 4 (09/7)

7h30

CS2

Làm việc tại CS2

Ô.Hiếu

ĐT, CTHSSV

9h00

P.HA

Họp giao ban TĐKT Thư viện điện tử

Ô.Hiệp

Tổ QLXD

Tư vấn, Nhà thầu, Tổ QLXD, QTĐS

13h30

P.HA

Họp HĐ đánh giá kết quả lao động tháng 6/08

Ô.Hiệp

TCCB

Các thành viên Hội đồng

15h30

P.HA

Xét hết thời gian tập sự tháng 7/2008

Ô.Hiệp

TCCB

CNTT, ĐT, QLKH, TCCB

Thứ 5 (10/7)

10h00

P.HA

Chia tay đ/c Tô Văn Vinh

Ô.Hiệp

BCHTV

Các đ/c BCH TV Trường và đại biểu mời

14h00

P.HA

Họp giao ban TĐKT nhà ở học viên 7 tầng

Ô.Hiệp

Tổ QLXD

Tư vấn, Nhà thầu, Tổ QLXD, QTĐS

Thứ 6 (11/7)

7h00

Đồ Sơn

Họp BCH Đảng uỷ mở rộng

Ô.Hiệp

Ô.Đức, Ô.Lập

Các thành viên theo thông báo số 126/CV-ĐU

15h30

P.HA

Họp giao ban Tổ QLXD

Tổ QLXD

Tổ QLXD

Thứ 7 (12/7)

8h00

A.108

Thi TNmôn chuyên ngành lớp C4-QLNL

Ô.Hiếu

ĐT

Thành viên theo Quyết định

Ghi chú:

- Xe đưa CB đi họp BCH mở rộng xuất phát từ CS2 lúc 7h00, tại CS1 lúc 8h00.

- Lịch trực CS2: Thứ hai: CNCK; Thứ Ba: HTĐ, CNNL; Thứ Tư: KHCB, CNTT, KHCT, CNCK, CNTĐ, QLNL; Thứ Năm: HTĐ, ĐTVT; Thứ Sáu; CNTT, CNTĐ, ĐTVT, QLNL, KHCT, KHCB.

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay533
mod_vvisit_counterHôm qua349
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác