Danh mục Tổ chức

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2006 - 2007 (27/11/2006)

PDF.InEmail

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2006 - 2007 (27/11/2006)

Để đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt học tốt" trong toàn trường và nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Điện lực tổ chức "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2006 - 2007".

Thời gian tổ chức: Hội giảng diễn ra trong 3 ngày thứ bảy: 02/12; 09/12 và 16/12/2006.

Địa điểm: Phòng 104, 105 và 106 cơ sở 1.

Danh sách giảng viên tham gia hội giảng năm học 2006 - 2007:

Ngày 02/12/2006

HỘI ĐỒNG 1:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Trần Hoàng Hiệp

Điện

2.

Nguyễn Đình Hiếu

Mác - Lênin

3.

Tạ Tuấn Hữu

Điện

4.

Trần Thị Minh Thu

Tin

5.

Lế Văn Thắng

NL

6.

Ngô T Ngọc Anh

Điện

 

2. Hội đồng chấm thi

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Văn Hiếu - Phó HT-CTHĐ

2.

Phạm Văn Hòa - PTK-UV

3.

Nguyễn Huy Công - TP-UV

4.

Nguyễn Hữu Quỳnh - TK - UV

5.

Nguyễn Văn Hòa - TK - UV

6.

Võ Thị Huệ - TK - Thư ký

 

HỘI ĐỒNG 2:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Tuấn Hoàn

Điện

2.

Trần Quốc Khánh

Điện

3.

Nguyễn Văn Điệp

NL

4.

Võ Thị Huệ

Mác - Lênin

5.

Nguyễn Duy Thiện

NL

6.

Trần Văn Giang

CNTĐ

 

2. Hội đồng chấm thi:

 

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Viết Cường - TPĐT - CTHĐ

2.

Vũ Quang Tuấn - QĐX - UV

3.

Vũ Thị Hà - PTK - UV

4.

Phạm Xuân Khang - TK - UV

5.

Lê Thượng Hiền - TK - UV

6.

Trần Đình Tuấn - CVĐT - Thư kí

 

 

HỘI ĐỒNG 3:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Ngọc Trung

Điện

2.

Vũ Thị Nam

Mác - Lênin

3.

Nguyễn Hữu Quỳnh

Tin

4.

Nguyễn Văn Thiện

NL

5.

Kiều Tuấn Anh

NL

6.

Trần Sơn Hà

Tin

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Trần Văn Thường - TK - CTHĐ

2.

Bùi Đức Hiền - PTK - UV

3.

Nguyễn Văn Điệp - TK - UV

4.

Nguyễn Lệ Dung - TT môn - UV

5.

Nguyễn Văn Đạt - TK - UV

6.

Lê Tấn Đức - PTP - Thư kí

 

Ngày 09/12/2006

HỘI ĐỒNG 1:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Đức Minh

Điện

2.

Vũ Quang Tuấn

Xưởng

3.

Lê Vắn Thìn

Xưởng

4.

Nguyễn Văn Đạt

Điện

5.

Đoàn Thị Đoài

Điện

6.

Nguyễn Thị Nương

Xưởng

 

2. Hội đồng chấm thi:

 

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Văn Hiếu - Phó HT-CTHĐ

2.

Phạm Văn Hòa - PTK-UV

3.

Nguyễn Huy Công - TP-UV

4.

Nguyễn Hữu Quỳnh - TK - UV

5.

Nguyễn Văn Hòa - TK - UV

6.

Võ Thị Huệ - TK - Thư ký

 

 

HỘI ĐỒNG 2:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Vũ Thị Hòa Bình

Xưởng

2.

Đặng Quang Minh

Điện

3.

Nguyễn Văn Đức

Xưởng

4.

Phạm Thị Hòa Bình

Điện

5.

Đỗ Văn Xuân

Xưởng

6.

Phạm Ngọc Hùng

Điện

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Viết Cường - TPĐT - CTHĐ

2.

Vũ Quang Tuấn - QĐX - UV

3.

Vũ Thị Hà - PTK - UV

4.

Phạm Xuân Khang - TK - UV

5.

Lê Thượng Hiền - TK - UV

6.

Trần Đình Tuấn - CVĐT - Thư kí

 

HỘI ĐỒNG 3:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Mậu Cương

Điện

2.

Phạm Văn Hòa

Điện

3.

Đinh Quang Bách

Điện

4.

Trần Quốc Bình

Xưởng

5.

Hoàng Thu Hà

Điện

6.

Phùng Thanh Mai

Điện

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Trần Văn Thường - TK - CTHĐ

2.

Bùi Đức Hiền - PTK - UV

3.

Nguyễn Văn Điệp - TK - UV

4.

Nguyễn Lệ Dung - TT môn - UV

5.

Nguyễn Văn Đạt - TK - UV

6.

Lê Tấn Đức - PTP - Thư kí

 

Ngày 16/12/2006

HỘI ĐỒNG 1:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Trầm

KTCS

2.

Bùi Anh Tuấn

KTCS

3.

Nguyễn Việt Hưng

KTCS

4.

Nguyễn Thị Lệ Dung

KHCB

5.

Nguyễn Thị Hiền

KTCS

6.

Tạ Minh Tân

Điện

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Văn Hiếu - Phó HT-CTHĐ

2.

Phạm Văn Hòa - PTK-UV

3.

Nguyễn Huy Công - TP-UV

4.

Nguyễn Hữu Quỳnh - TK - UV

5.

Nguyễn Văn Hòa - TK - UV

6.

Võ Thị Huệ - TK - Thư ký

 

HỘI ĐỒNG 2:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Văn Đô

KTCS

2.

Nguyễn T Bích Liên

KHCB

3.

Đỗ Thị Loan

KTCS

4.

Phạm Thị Loan

KTCS

5.

Phạm Văn Định

KHCB

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Nguyễn Viết Cường - TPĐT - CTHĐ

2.

Vũ Quang Tuấn - QĐX - UV

3.

Vũ Thị Hà - PTK - UV

4.

Phạm Xuân Khang - TK - UV

5.

Lê Thượng Hiền - TK - UV

6.

Trần Đình Tuấn - CVĐT - Thư kí

 

HỘI ĐỒNG 3:

1. Giáo viên tham gia giảng:

 

STT

Họ và tên

Khoa

1.

Nguyễn Văn Mận

KTCS

2.

Nguyễn Thị Thắng

KHCB

3.

Vũ Thị Hà

KTCS

4.

Phạm Hải Trình

CN Cơ khí

5.

Lê Văn Tiệm

Điện

6.

Nguyễn Anh Hoa

KTCS

 

2. Hội đồng chấm thi:

STT

Thành viên

1.

Trần Văn Thường - TK - CTHĐ

2.

Bùi Đức Hiền - PTK - UV

3.

Nguyễn Văn Điệp - TK - UV

4.

Nguyễn Lệ Dung - TT môn - UV

5.

Nguyễn Văn Đạt - TK - UV

6.

Lê Tấn Đức - PTP - Thư kí

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay262
mod_vvisit_counterHôm qua503
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác